środa, 23 maja 2018


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 2 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. Prom. Celem programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Pojedynczy projekt może uzyskać finansowanie do 750 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansuje wybrane projekty uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie oferujące stypendia na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.

Za krótkie form kształcenia uznane są:
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych, 
  • udział w konferencjach, 
  • szkołach letnich/zimowych, 
  • kursach, 
  • warsztatach, 
  • stażach i wizytach studyjnych,
  • pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, 
  • pobyt związany nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności  związanych z pisaniem międzynarodowych wniosków grantowych.
Jak informuje NAWA:
Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. Dodatkowo, w projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej - osoby będące nauczycielami akademickimi, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom