środa, 9 maja 2018


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Od 11 czerwca 2018 r. do 5 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach trzech ścieżek konkursu Zintegrowanych Programów Uczelni. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia na realizację kompleksowych projektów, które dotychczas realizowane były osobno. Pula nagród w konkursie wynosi 1 miliard zł.

Konkurs organizowany jest na jednolitych zasadach w trzech ścieżkach. Każda ścieżka adresowana jest do innej grupy uczelni w zależności od ich potencjału, wielkości itp. 

W ramach pierwszej ścieżki o środki mogą ubiegać się uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące co najmniej 200 studentów i posiadające pozytywną ocenę kształcenia PKA na prowadzonych przez siebie kierunkach. Budżet konkursu wynosi 500 mln zł.


W ramach drugiej ścieżki wnioski mogą składać uczelnie kształcące nie więcej niż 20 tys. studentów i posiadające ocenę B na większości kierunków. Szkoły wyższe uczestniczące w drugiej ścieżce otrzymają również wsparcie na działania restrukturyzacyjne mające podnieść jakość ich funkcjonowania. Budżet konkursu wynosi 250 mln zł.


W ramach trzeciej ścieżki wnioski mogą składać największe i najsilniejsze uczelnie, kształcących co najmniej 20 tys. studentów, i których co najmniej połowa wydziałów uzyskała ocenę A lub A+. Budżet konkursu wynosi 250 mln zł.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom