piątek, 4 maja 2018


fot. NASA / unsplash.com CC0 1.0
Do 24 maja 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do płatnego programu stażowego Rozwój kadr sektora kosmicznego. Konkurs adresowany jest do absolwentów z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera, osób z otwartym przewodem doktorskim, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

W ramach programu stażowego przygotowane zostały następujące wynagrodzenia dla stażystów:
  • 4 000 zł brutto - dla absolwentów z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, w szczególności następujących kierunków studiów: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, astronomia, nauki społeczne, ekonomia, zarządzanie, którzy ukończyli studia maksymalnie 24 miesiące przed dniem ogłoszenia konkursu;
  • 5 000 zł brutto - dla osób z otwartym przewodem doktorskim oraz młodych naukowców z tytułem doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia w dniu ogłoszenia konkursu.
Szczegółowe informacje o programie stażowym można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom