środa, 30 maja 2018


fot. Tobias Fisher / unsplash.com CC0 1.050 poprawek, głównie rządowych, do projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0, przyjęła we wtorek sejmowa w Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. W środę komisja kontynuuje prace nad projektem.

Na wtorkowym posiedzeniu sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zajęła się rządowymi projektami ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucja dla nauki lub Ustawa 2.0) oraz projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z 50 poprawek zarekomendowanych we wtorek przez komisję tylko jedna została zgłoszona przez opozycję, pozostałe to poprawki rządowe.

W sumie rząd przygotował do obu projektów 160 poprawek. Jak mówił kilka dni temu w rozmowie z PAP wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Mueller, to trzecia tura poprawek do projektu, wynikająca z konsultacji społecznych; część z nich wprowadzono na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy.

Wśród rekomendowanych we wtorek przez Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży poprawek znalazła się m.in. ta dotycząca wyboru rektora. Pierwotnie projekt Ustawy 2.0 przewidywał, że rektora miał wybierać (w zależności od postanowień w statucie uczelni) albo kolegium elektorów, albo rada uczelni po zaopiniowaniu przez senat. Według zapisu rekomendowanego przez komisję to kolegium elektorów - spośród kandydatów wskazanych przez radę uczelni - wybierze rektora. Przewodniczącego tej rady w myśl rządowej poprawki wybierać będzie senat spośród wspólnoty uczelni.

Posłowie poparli też poprawkę, która zakłada dodatkowe uprawnienia dla dziedzin na uczelni z oceną B+. Nie będzie potrzebna tam zgoda ministra, aby otworzyć nowy kierunek studiów.

Komisja pozytywnie rozpatrzyła również poprawkę dotyczącą maksymalnego wieku osób ubiegających się o pełnienie funkcji na uczelniach, m.in. w kolegium elektorów czy w senacie. Do tej pory było to 65 lat. W myśl poprawki funkcje te pełnić będą mogły osoby mające w momencie rozpoczęcia kadencji 67 lat - granica wieku dotyczy daty rozpoczęcia kadencji. Kadencja nie ma być przerywana z chwilą osiągnięcia takiego wieku.

Komisja odrzuciła większość poprawek opozycji; większość z nich zgłoszono jako wnioski mniejszości. Kilkadziesiąt poprawek zgłosiła posłanka Joanna Schmidt i Józef Brynkus (Kukiz`15).

Na wniosek Brynkusa odrzucono jednak poprawkę rządową dotyczącą zakresu kompetencji ministra nauki. W jej myśl minister nauki określać miał w drodze rozporządzenia "szczegółowe wymagania dotyczące zawartości programu studiów oraz sposobu jego realizacji". Komisja zadecydowała, o pozostawieniu pierwotnego zapisu projektu ustawy, w myśl którego szef resortu nauki również w drodze rozporządzenia określi "wymagania dotyczące programu studiów" (bez uszczegóławiania).
Jeżeli uznamy, że potrzebne są sformułowane szczegółowe wymagania dotyczące zawartości programu studiów oraz sposobu jego realizacji (...) to uważam, że to bardzo ogranicza swobodę uczelni
- uzasadniał Włodzimierz Nykiel (PO). Swoje wątpliwości dotyczące proponowanego zapisu zgłosił również rektor UW, prof. Marcin Pałys w imieniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Uważamy tak sformułowany przepis (...) za bardzo poważne usunięcie fundamentu autonomii uczelni
- argumentował na rzecz odrzucenia propozycji poprawki rządowej.

Komisja zarekomendowała również poprawkę Kingi Gajewskiej (PO) dotyczącą procedury przyznawania stypendiów - m.in. socjalnych i dla osób z niepełnosprawnościami. W myśl pierwotnego zapisu w projekcie ustawy miały być one przyznawane na wniosek samorządu studenckiego przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną, a decyzję podpisywać miał przewodniczący komisji. W myśl poprawki Gajewskiej decyzję taką podpisać będzie mógł również upoważniony przez przewodniczącego komisji - wiceprzewodniczący. Przedstawiciel Parlamentu Studentów Łukasz Rusajczyk uzasadniał w trakcie obrad sejmowej komisji, że taki zapis był konieczny, gdyż w obliczu braku takiej możliwości mogłoby dojść do paraliżu prac komisji stypendialnych i w efekcie do znacznego opóźnienia w dystrybucji świadczeń pomocy materialnej.

W środę Komisja Edukacji, Nauki Młodzieży kontynuuje prace na obydwoma projektami.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl, Szymon Zdziebłowski (PAP)
Zdjęcie we wpisie: fot. Tobias Fisherunsplash.com CC0 1.0

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom