piątek, 18 maja 2018


Logo NCN i Logo NCBiR
Od 14 czerwca 2018 r. do 20 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu Tango. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących, działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych. Budżet konkursu wynosi 40 mln zł.

Nabór wniosków prowadzony jest w II turach:
  • od 14 czerwca do 21 września - budżet 20 mln zł;
  • od 21 września do 20 grudnia - budżet 20 mln zł.
Wnioski do konkursu Tango 3 mogą składać osoby, które mają zakończony projekt bazowy. Przez projekt bazowy należy rozumieć projekt obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego z następujących konkursów NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ, którego wyniki stanowią podstawę do realizacji projektu zgłoszonego w ramach Konkursu TANGO3. Realizacja Projektu bazowego powinna zakończyć się nie wcześniej niż 15 marca 2016 r.
Ze środków projektu Tango 3 realizowany jest tzw. projekt właściwy. Przez projekt właściwy należy rozumieć projekt zgłoszony w konkursie Tango 3, spełniający łącznie następujące warunki:
  • jego celem jest rozpoznanie potencjału aplikacyjnego wyników badań podstawowych, uzyskanych w ramach realizowanego wcześniej projektu bazowego;
  • kierownikiem Projektu właściwego może być osoba, która kierowała wcześniej projektem bazowym lub uzyskała pisemną zgodę kierownika projektu bazowego do pełnienia funkcji kierownika w Projekcie właściwym.
Budżet projekty właściwego może wynosić maksymalnie 200 000 zł

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom