poniedziałek, 14 maja 2018


Logo programu Thesaurus Poloniae
Do 25 czerwca 2018 r. można składać wnioski w ramach programu stypendialnego Thesaurus Poloniae. Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. W ramach programu finansowane są trzymiesięczne stypendia w wysokości od 2 500 zł do 3 500 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do składania wniosków zaproszeni są naukowcy zajmujący się zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu historii, socjologii, etnografii, antropologii itp. 

Stypendia w ramach programu Theseaurus Poloniae przyznawane są w dwóch kategoriach:
  • Program Senior - ok. 3 500 zł (ok. 770 euro);
  • Program Junior - ok. 2 500 zł (ok. 550 euro).
Stypendyści otrzymują także jednorazowy grant, wypłacany wraz pierwszym stypendium, przyznawany na zakup książek oraz pomocy naukowych  w wysokości ok. 1 500 zł (ok. 330 euro). 

Stypendia realizowane są Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Zgodnie z informacjami organizatorów MCK umożliwia korzystanie z własnej biblioteki (http://www.mck.krakow.pl/page/informacje-dla-czytelnikow), której czytelnia zaopatrzona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, oraz oferuje pomoc w dotarciu do archiwów i bibliotek, jak również oferty edukacyjnej i badawczej krakowskich placówek naukowych i kulturalnych. Stypendystom zapewniony zostaje samodzielny, w pełni wyposażony apartament w centrum miasta.  

Strona internetowa konkurs Theseaurus Poloniae
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom