wtorek, 22 maja 2018


Logo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą ochronie konsumentów i ochronie konkurencji. Dla autorów najlepszych prac przygotowane zostały nagrody finansowe.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu zgłaszać można prace, które zostały obronione na co najmniej ocenę bardzo dobrą. Zgłaszana praca musiała zostać obroniona w terminie od 16 października 2017 roku do 15 października 2018 roku. 

W ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: praca magisterska poświęcona ochronie konsumentów oraz praca magisterska poświęcona ochronie konkurencji. Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 5 000 zł, 3 000 zł i 2 000 zł. W zakresie ochrony konkurencji można także otrzymać wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji - 5 000 zł.

W ramach konkursu na najlepsze prace doktorskie nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: praca doktorska poświęcona ochronie konsumentów oraz praca doktorska poświęcona ochronie konkurencji. W obu kategoriach przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I miejsce - 8 000 zł ;
  • II miejsce - 5 000 zł;
  • III miejsce - 3 000 zł.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom