wtorek, 15 maja 2018


Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - logoDo 31 lipca 2018 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu na najlepsze prace z zakresu etyki biznesu Verba Veritatis. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Łączna pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 6 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, podyplomowe lub MBA obronione nie wcześniej niż 2015 roku. Zgłaszane prace muszą być obronione na uczelni mającej siedzibę na terenie Polski.

Organizatorzy konkursu wskazali zakres tematyczny, który powinny poruszać zgłaszane prace:
  • etyka biznesu;
  • zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych;
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR);
  • ład korporacyjny (corporate governance);
  • innowacyjność społeczna w gospodarce;
  • stosowanie dobrych praktyk na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance;
  • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.
Formularz zgłoszeniowy konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z etyki biznesu
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom