poniedziałek, 14 maja 2018


Świeża Krew - logo konkursu
Do 24 sierpnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VIII Przeglądu Młodej Sztuki "Świeża krew". Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów magisterskich kierunków artystycznych szkół wyższych, którzy dyplom ich ukończenia uzyskali w 2017 lub 2018 r., lub uzyskają taki dyplom do 5 października 2018 r. Pula nagród w konkursie wynosi 7 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Każdy Uczestnik zgłasza minimum 2 prace (maksimum 4), powstałe nie wcześniej niż w 2017 r. (dot. Uczestników, którzy dyplom ukończenia studiów otrzymali w 2018 r.) lub 2016 r. (dot. Uczestników, którzy dyplom ukończenia studiów otrzymali w 2017 r.). Prace mogą być wykonane w dowolnej technice. Prace muszą być własnością Autora, nie mogą być obciążone prawami osób trzecich. Zgłaszać nie można prac nagradzanych wcześniej w innych konkursach. 
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • Grand Prix w kategorii Malarstwo - honorarium autorskie w wysokości 5 000 zł brutto. Nagrodzona praca przechodzi na własność fundatora nagrody.
  • Grand Prix w kategorii Forma przestrzenna -  honorarium autorskie w wysokości 2 000 zł brutto. Nagrodzona praca nie przechodzi na własność fundatora nagrody.
  • Nagroda publiczności - bon w wysokości 800 zł na zakupy w sklepie plastycznym.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom