piątek, 18 maja 2018


Logo Polskiej Akademii Nauk
Polska Akademia Nauk i University of Cambridge organizują 14-15 czerwca 2018 r. warsztaty przygotowujące reprezentantów nauk o życiu, ścisłych i inżynieryjnych do aplikowania o granty ERC (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych). Spotkanie jest dedykowane w szczególności naukowcom planujących składanie wniosku o granty Starting i Consolidator, tj. w momencie aplikowania o grant będących odpowiednio 2-7 oraz od 7-12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

Pierwszego dnia spotkania (14 czerwca) odbędzie się konferencja poświęcona grantom ERC z udziałem zaproszonych gości, laureatów i panelistów. Eksperci podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem jak przygotować dobry wniosek projektowy i odnieść sukces w aplikacji o grant ERC. W tej części warsztatów będzie mogło wziąć udział około 80 osób. 15 czerwca uczestnicy wybrani na podstawie informacji przesłanych w formularzu zgłoszeniowym będą mieli możliwość skonsultowania swojego projektu z zaproszonymi ekspertami w trakcie konsultacji indywidualnych. Tego dnia zachęcamy także do uczestnictwa w warsztatach "Wniosek ERC krok po kroku", które poprowadzą pracownicy BDN PAN dla około 12 uczestników.   

Rejestracja na wszystkie wydarzenia możliwa jest za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem https://goo.gl/forms/QmJ5U48I2eq7flw42 najpóźniej do 4 czerwca 2018 r. W przypadku znacznego zainteresowania, może być przeprowadzona selekcja nadesłanych wniosków.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Więcej informacji na temat warsztatów, a także program spotkania są dostępne na stronie Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN: https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/4841-how-to-succeed-in-an-erc-grant-application-warsztaty-erc-organizowane-we-wspolpracy-z-university-of-cambridge-14-15-czerwca-2018-r

Informacja prasowa


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom