piątek, 1 czerwca 2018


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Od 6 czerwca 2018 r. do wyczerpania środków w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej trwa nabór wniosków o wprowadzenie zmian w projektach w ramach programów Team, Team-Tech (razem z modułami Core Facility i Core Facility Plus), First Team, Homing i Powroty.

Jak informuje FNP zmiany w projektach mogą dotyczyć m.in. zakresu merytorycznego czy przedłużenia czasu realizacji projektu. Przedłużenie projektu może wynikać m.in. z:
  • wprowadzenia dodatkowego zadania związanego z opracowaniem dotychczasowych wyników projektu w celu ich praktycznej weryfikacji pod kątem możliwości komercjalizacji (tzw. "proof of concept");
  • udziału w konkursach ERC lub innych międzynarodowych konkursach o podobnym charakterze;
  • nawiązania współpracy z co najmniej jednym, innym liderem zespołu finansowanego przez FNP w ramach POIR.
Zmiany w projekcie mogą pociągać za sobą zwiększenie finansowania.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie FNP.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom