piątek, 15 czerwca 2018


Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri

Do 5 listopada 2018 r. Narodowe Centrum Nauki przyjmuje zgłoszenia na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w polskich instytucjach naukowych. O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski.

Zgodnie z informacjami NCN:
Zgłoszenia spełniające wymagania formalne zostaną opublikowane wraz z ogłoszeniem konkursu Dioscuri, co ułatwi naukowcom zainteresowanym prowadzeniem Centrum Doskonałości Naukowej w Polsce znalezienie odpowiedniej instytucji naukowej.
Fundusze pozyskane przez jednostkę w ramach konkursu Dioscuri będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie:
  • wynagrodzenia kierownika Centrum Dioscuri (laureata konkursu Dioscuri) w wysokości 100 000 euro rocznie;
  • wynagrodzeń członków zespołu naukowego Centrum Dioscuri oraz stypendiów naukowych (stypendia naukowe mogą być przyznawane wyłącznie zgodnie z regulaminem NCN);
  • koszty działalności naukowej Centrum Dioscuri (koszty materiałów, podróży, publikacji, innej aktywności naukowej, itd.);
  • koszty współpracy z niemieckim Mentorem/Jednostką Mentorską;
  • w ramach finansowania nie przewidziano kosztów pośrednich dla Instytucji naukowej, kosztów obsługi administracyjnej i finansowej oraz aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury.
Szczegółowe informacje o konkursie Dioscuri można znaleźć klikając w ten link.

 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom