wtorek, 5 czerwca 2018


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 3 sierpnia 2018 r. do 2 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 konkursu InnoNeuroPharm. Budżet konkursu wynosi 230 mln zł. Wnioski do konkursu mogą składać tylko podmioty z regionów słabiej rozwiniętych (cała Polska oprócz województwa mazowieckiego).

Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze, których zakres dotyczy następującej tematyki:
  • Innowacyjne produkty lecznicze
  • Innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych
  • Innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny
  • Innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie
  • Rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi.
Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konkursu można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 40 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom