piątek, 15 czerwca 2018


Logo programu Copernicus FNP i DFGProf. Stefan Anker ze szpitala klinicznego Charité – Universitätsmedizin w Berlinie i prof. dr. hab. n.med. Piotr Ponikowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zostali uhonorowani Polsko-Niemiecką Nagrodą Naukową COPERNICUS 2018 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiologii. Nagroda jest przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). 

Celem Nagrody COPERNICUS jest promowanie polsko-niemieckiej współpracy naukowej. Profesorowie Anker i Ponikowski zostali wyróżnieni za wspólne badania dotyczące niewydolności serca, które przyczyniły się do lepszego zrozumienia patofizjologii tego schorzenia oraz do opracowania nowych strategii leczenia. Każdy z laureatów otrzyma po 100 tys. euro. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 25 października br. w Berlinie.

Prof. Piotr Ponikowski - fot. archiwum prywatne
Prof. Piotr Ponikowski - fot. archiwum prywatne

Współpraca profesorów Ankera i Ponikowskiego rozpoczęła się ponad 20 lat temu i zaowocowała licznymi osiągnięciami. Najważniejszym z nich był pierwszy w historii opis powszechności występowania wyniszczenia organizmu u pacjentów z niewydolnością serca (kacheksja sercowa). Istotne było również odkrycie, że niedobór żelaza jest częstym czynnikiem komplikującym naturalny przebieg niewydolności serca. W ślad za tymi spostrzeżeniami uruchomiono badania kliniczne, nastąpiła poprawa rokowań, a także opracowano nowe metody leczenia oraz zalecenia dotyczące niwelowania niedoboru żelaza u pacjentów z niewydolnością serca. Działając w ramach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), w 2016 r. prof. Anker i prof. Ponikowski (jako przewodniczący) opracowali "Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca". Dokument ten uznaje się za jeden z ważniejszych w światowej praktyce klinicznej i był on już cytowany kilkaset razy.

Profesorowie Anker i Ponikowski są już siódmą parą naukowców nagrodzonych przez FNP i DFG nagrodą COPERNICUS, która jest przyznawana od 2006 r. co dwa lata. Otrzymuje ją dwóch badaczy – jeden z Polski, a drugi z Niemiec - wyłonionych w drodze konkursu obejmującego wszystkie dziedziny nauki. Laureatów wybiera Jury złożone z wybitnych uczonych z Polski i Niemiec, wskazanych przez FNP i DFG. Od nagrodzonych uczonych oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy niemiecko-polskiej, łącząc różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych.

Prof. Stefan Anker - fot. archiwum prywatne
Prof. Stefan Anker - fot. archiwum prywatne

Kandydaci do Nagrody są zgłaszani przez środowisko naukowe w trybie nominacji. Autonominacje są również przyjmowane.  W edycji 2018 oceniano 29 wniosków.

Prof. Stefan Anker jest kardiologiem. Do najważniejszych obszarów jego badań należą mechanizmy metabolizmu tkankowego w przewlekłych chorobach serca i kwestie kardiologiczno-onkologiczne u pacjentów onkologicznych w zaawansowanym stadium choroby. Pracuje w Berlińsko-Brandenburskim Centrum Terapii Regeneracyjnych, ośrodku działającym przy szpitalu Charité. Jest wiceprezesem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

Prof. Piotr Ponikowski jest kardiologiem i specjalistą chorób wewnętrznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą niewydolności serca, choroby niedokrwiennej i zaburzeń rytmu serca. Jest prorektorem ds. nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Informacja prasowa

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom