piątek, 8 czerwca 2018


Logo Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
Do 31 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkurs na pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie. Celem konkursu jest popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, nauki o widowiskach i performatyki, wsparcie najbardziej utalentowanych spośród nich na wczesnych etapach ich kariery badawczej, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach. 

Zgodnie z regulaminem:
Zakres tematyczny konkursu obejmuje prace dotyczące wszystkich aspektów teatru w jego znanych odmianach - tak współczesnych, jak i historycznych. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń dotyczących metodologii, zakresu pojęć czy zaplecza ideowego.
Tematyka prac biorących udział w konkursie obejmuje także badania nad widowiskami i performansami oraz widowiskowymi i performatywnymi aspektami różnorodnych zjawisk i procesów życia społecznego i indywidualnego.
W aktualnej edycji do konkursu można zgłaszać prace ocenione w roku akademickim 2017/2018. Zgłaszane prace muszą być napisane na polskich uczelniach wyższych. Prace powstałe na zagranicznych uczelniach wyższych można zgłaszać tylko, jeśli ich autor jest obywatelem Polski.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom