czwartek, 28 czerwca 2018


Polski Komitet Geotechniki - logo
Do 30 czerwca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach na konkursu pracę magisterską z zakresu badań i zastosowań geosyntetyków w inżynierii geotechnicznej. Zgłaszana praca może mieć charakter stosowany lub podstawowy, obejmujący aspekty analityczno-teoretyczne, doświadczalne lub technologiczno-projektowe. Nagrodę  w ramach konkursu stanowi nagroda rzeczowa o wartości nie niższej niż 2 500 zł.

Zgodnie z informacjami organizatora:
wnioski powinny zawierać uzasadnienie na piśmie, dane o autorze pracy (aktualny adres do korespondencji, telefon, e-mail) i wydziale promującym pracę, egzemplarz proponowanej do nagrody pracy, potwierdzone kopie recenzji prac i protokołów egzaminu dyplomowego magisterskiego oraz w przypadku wyróżnienia pracy – potwierdzone kopie wyróżnień.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom