środa, 13 czerwca 2018


Zdjęcie we wpisie: fot. Rob Bye / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 sierpnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach drugiej edycja konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę doktorską, pracę habilitacyjną oraz najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego. Pula nagród w konkursie wynosi 82 000 zł.

Do udziału w II edycji konkursu organizatorzy zapraszają autorów prac habilitacyjnych, prac doktorskich i prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 15 maja 2016 roku i nie później niż 31 sierpnia 2018 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora albo tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody. Autorom najlepszych prac habilitacyjnych Kapituła przyzna:
  • za 1. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł,
  • za 2. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł,
  • za 3. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 zł.
Kapituła może przyznać również nagrodę w postaci płatnego stażu z wynagrodzeniem w wysokości mieszczącym się w granicach pierwszej lub drugiej stawki radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Autorom najlepszych prac doktorskich Kapituła przyzna:
  • za 1. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 12 000 zł,
  • za 2. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 zł,
  • za 3. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 7 000 zł.
Kapituła może przyznać również nagrodę w postaci płatnego stażu z wynagrodzeniem w wysokości mieszczącym się w granicach pierwszej lub drugiej stawki referendarza w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Autorom najlepszych prac magisterskich Kapituła przyzna:
  • za 1. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł,
  • za 2. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 7 000 zł,
  • za 3. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł.
Kapituła może przyznać również nagrodę w postaci płatnego stażu z wynagrodzeniem w wysokości mieszczącym się w granicach XII kategorii zaszeregowania wynagrodzenia asystenta radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Kapituła może przyznać także wyróżnienia.  
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. Rob Bye unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom