środa, 6 czerwca 2018


fot. Luis Melendez / unsplash.com CC0 1.0
Od 2 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu którego przedmiotem są projekty, które zakładają jednocześnie realizację programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków oraz realizację systemu kształcenia podyplomowego w ramach programu rozwoju absolwenta dostosowując kompetencje i umiejętności pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Przedmiotem konkursu są projekty, które zakładają jednocześnie realizację programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków oraz realizację systemu kształcenia podyplomowego w ramach programu rozwoju absolwenta dostosowując kompetencje i umiejętności pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju.
Projekty składane w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs muszą zakładać realizację programu rozwojowego uczelni oraz realizację programu rozwoju absolwenta kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo.
Wnioskodawcą może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, której jednostki organizacyjne spełniają w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjata) – zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 r. poz. 138, 398).

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. Luis Melendez / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom