piątek, 22 czerwca 2018


Konkurs o nagrodę im. Jerzego Habera
Do 4 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o nagrodę im. Jerzego Habera. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie w dziedzinie chemii, fizyki oraz z pogranicza chemii i biologii, chemii i fizyki lub fizyki i biologii dotyczące zagadnień fizykochemii powierzchni i/lub katalizy. Pula nagród w konkursie wynosi 3 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać prace obronione w okresie między 5.09.2017 r. a 3.09.2018 r. Zgłaszane prace muszą być obronione w Polsce lub obronione przez obywateli polskich na uczelniach poza granicą Polski.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I nagroda - 1 500 zł;
  • II nagroda - 1 000 zł;
  • III nagroda - 500 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępy jest na stronie internetowej organizatora.


Konkurs o nagrodę im. Jerzego Habera  - plakat
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom