poniedziałek, 25 czerwca 2018Do 30 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu dla autorów najlepszych prac magisterskich i rozpraw doktorskich dotyczących tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory im. Joanny Matejko. Pula nagród w konkursie wynosi 7 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, będąca absolwentem/absolwentką uczelni wyższej w Polsce i za granicą, która w ciągu 24 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu obroniła pracę magisterską lub rozprawę doktorską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • najlepsza praca doktorska - 5 000 zł;
  • najlepsza praca magisterska - 2 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora - Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom