wtorek, 5 czerwca 2018


Letnia Szkoła Młodych NaukowcówBiuro ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na bezpłatną Letnią Szkołę Młodych Naukowców (LSMN), która odbędzie się w dniach 9-13 lipca 2018 r. w siedzibie UKSW przy ul. Dewajtis 5. Do udziału w LSMN niezbędna jest rejestracja. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie bbn.uksw.edu.pl/lsmn

Celem LSMN jest przekazanie młodym naukowcom wiedzy dotyczącej zasad konstruowania projektów badawczych, które mają uzyskać finansowanie z zewnętrznych źródeł. Wiedza ta ułatwi przygotowanie wniosków grantowych oraz zwiększyć odsetek pozytywnie rozpatrywanych aplikacji, a co za tym idzie przyczyni się do rozwoju naukowego młodych naukowców.

Letnia Szkoła Młodych Naukowców - plakat reklamujący


Do udziału w LSMN niezbędna jest rejestracja. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie bbn.uksw.edu.pl/lsmn

Letnia Szkoła Młodych Naukowców finansowana jest przez firmę Cedrob S.A. w ramach realizacji grantu w programie Wspieramy rozwój. Patronem medialny wydarzenia jest serwis granty-na-badania.com


LSMN będzie prowadził kierownik Biura ds. Badań Naukowych dr Tomasz Janus.

Letnia Szkoła Młodych Naukowców - plakat reklamujący

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom