czwartek, 14 czerwca 2018


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 20 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego dla Polonii, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. W ramach konkursu możliwe jest zdobycie stypendium na studia II stopnia w Polsce. 

Zgodnie z informacjami organizatorów program kierowany jest do młodzieży polskiego pochodzenia z następujących krajów: 
 • Białoruś, 
 • Ukraina, 
 • Bułgaria, 
 • Czechy, 
 • Chorwacja, 
 • Macedonia, 
 • Mołdawia, 
 • Litwa, 
 • Łotwa, 
 • Estonia, 
 • Rumunia, 
 • Serbia, 
 • Słowacja, 
 • Węgry, 
 • Albania, 
 • Armenia, 
 • Azerbejdżan, 
 • Gruzja, 
 • Kazachstan, 
 • Kirgistan, 
 • Rosja, 
 • Uzbekistan, 
 • Tadżykistan, 
 • Turkmenistan, 
 • a także z krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki, 
spełniającej poniższe warunki:
 • maksymalnie do dwóch lat po uzyskaniu dyplomu studiów pierwszego stopnia,
 • posiadający Kartę Polaka lub polskie pochodzenie,
 • nie posiadający polskiego obywatelstwa ani zgody na pobyt stały na terytorium RP.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępy jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom