poniedziałek, 25 czerwca 2018


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 31 lipca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do programu wymiany bilateralnej pomiędzy Polską a Portugalią. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z obu krajów.

Jak informuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej środki na projekty w ramach programu są dedykowane wydatkom związanym z podróżami oraz pobytem w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2020 r.

Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 zł. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych wnioskodawcy. W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
  • koszty podróży naukowców polskich do Portugalii – maksymalna kwota na podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 zł;
  • koszty pobytu naukowców portugalskich w Polsce – maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:
    • w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 zł dziennie;
    • w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 zł miesięcznie, pod warunkiem, ze pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom