piątek, 8 czerwca 2018


Herb Opola
Do 5 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium marszałka województw opolskiego dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/2019. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 000 zł brutto (doktoranci) i 500 zł brutto (studenci).

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium dla studentów mogą ubiegać się osoby, które:
  • mają stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego i studiują na uczelniach województwa opolskiego i pozawojewódzkich,
  • mają stałe zameldowanie poza terenem województwa opolskiego, a studiują na uczelniach województwa opolskiego.
W przypadku stypendiów dla doktorantów stypendium jest przeznaczone dla doktorantów podejmujących naukę na Uniwersytecie Opolskim i w Politechnice Opolskiej. Stypendia przeznaczone są dla doktorantów podejmujących naukę w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, humanistycznych, społecznych i nauk o zdrowiu, wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora - studenci, doktoranci.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom