środa, 6 czerwca 2018


Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego - logo
Do 15 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. W ramach konkursu przyznane zostaną dwa stypendia, które umożliwią Polakom udział w Georgetown Leadership Seminar na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie DC.  

Główne cele seminarium:
 • Promowanie dialogu oraz interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej wśród przyszłych światowych liderów;
 • Poszerzenie wiedzy uczestników na temat głównych problemów w procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych;
 • Nawiązywanie kontaktów i powiązań o kluczowym znaczeniu dla wzmocnienia współpracy międzynarodowej i porozumienia wśród liderów społeczności globalnej.
Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego nominuje w 2018 roku dwóch polskich kandydatów. O udział w seminarium mogą ubiegać się pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji świadczących usługi publiczne, liderzy organizacji pozarządowych działający na szczeblu lokalnym, regionalnym bądź centralnym, jak również eksperci, menedżerowie i  dziennikarze.

Preferowani będą kandydaci aktywnie działający zawodowo i społecznie w duchu idei Jana Karskiego w następujących dziedzinach:
 • sprawy zagraniczne;
 • stosunki międzynarodowe;
 • nauki polityczne;
 • bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe;
 • studia strategiczne i rozwiązywanie konfliktów.
Kryteria formalne:
 • Wiek do 40 lat.
 • Polskie obywatelstwo, stałe zamieszkanie w Polsce.
 • Wykształcenie pełne wyższe, co najmniej stopień magistra.
 • Stałe zatrudnienie w polskiej instytucji.
 • Doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat.
 • Biegła znajomość języka angielskiego.
Warunki finansowe: Stypendium obejmuje pełne wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne oraz podróż do/z Waszyngtonu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego ogłoszeniu, które dostępne jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa programu stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom