poniedziałek, 18 czerwca 2018


Logo Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
Trwa nabór zgłoszeń w ramach ogólnopolskiego konkursu dla początkujących naukowców z zakresu innowacji i nowych technologii. Konkurs obejmuje opublikowane prace naukowe z zakresu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych oraz nowych technologii. Przez publikacje naukowe należy rozumieć artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, studia przypadków oraz monografie.

Konkurs adresowany jest do początkujących naukowców należących do Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją  lub Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Poprzez termin początkujący naukowiec należy rozumieć osobę rozpoczynającą karierę naukową z tytułem magistra, nie posiadającą stopnia doktora.

Zarządy PTZP oraz PTZI ustalą na dany rok pulę nagród za najlepszą publikację naukową w kwocie 1 000 zł dla każdego z Oddziałów PTZP i dwie nagrody po 1 000 zł dla PTZI.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa ogólnopolskiego konkursu dla początkujących naukowców z zakresu innowacji i nowych technologiiPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom