czwartek, 21 czerwca 2018


Herb miasta Tychy
Do 30 września 2018 r. można składać wnioski na otrzymanie stypendium "Quod discis, tibi discis", którego organizatorem jest Rada Miasta Tychy. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce oraz angażują się w pracę na rzecz promocji i rozwoju miasta Tychy.

Podczas oceny wniosków pod uwagę brane są następujące elementy:
  • kryterium za wyniki w nauce (średnia ocen kwalifikująca do przyznania stypendium za wyniki w nauce w macierzystej uczelni);
  • zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta Tychy (np. działalność społeczna).
Wraz z wnioskiem należy złożyć potwierdzone w dziekanacie macierzystej uczelni kopie kart zaliczeniowych, dokumenty stwierdzające zaangażowanie w pracę na rzecz miasta Tychy. Zasady przyznawania stypendium regulowane są Uchwałą NR 0150/XXI/434/04 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.).
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom