czwartek, 21 czerwca 2018


Logo Global Education Outreach Program
We wrześniu 2015 r. przedstawiciele wiodących ośrodków studiów żydowskich w Polsce oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN powołali seminarium doktorskie poświęcone historii i kulturze polskich Żydów w ramach Global Education Outreach Program. Seminarium ma na celu integrację młodych badaczy z różnych ośrodków akademickich i instytucji badawczych w Polsce i umożliwienie im kontaktu z wybitnymi specjalistami z kraju i zagranicy. Seminarium stało się forum prezentacji nowych i interesujących badań, interdyscyplinarnych dyskusji oraz refleksji metodologicznej nad studiami polsko-żydowskimi.

W skład Rady Naukowej seminarium wchodzą: prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska (UMCS), dr hab. Michał Galas (UJ), dr hab. Dariusz Libionka (IFiS PAN), dr hab. Anna Michałowska–Mycielska (UW), prof. dr hab. Eugenia Prokop–Janiec (UJ), prof. dr hab. Dariusz Stola (Muzeum POLIN), dr hab. Wacław Wierzbieniec (URz), prof. dr hab. Marcin Wodziński (UWr, przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (ŻIH, UW), dr hab. Jolanta Żyndul (ŻIH), dr Hanna Węgrzynek (Muzeum POLIN, sekretarz).

Seminarium odbywa się w trybie comiesięcznych (środowych) spotkań w Muzeum POLIN w Warszawie. Doktoranci prezentują wyniki swoich badań w gronie członków Rady Naukowej, promotorów oraz uczestników pobytów badawczych Muzeum POLIN. Każdorazowo zamiejscowi uczestnicy seminarium (zarówno doktoranci, jak i ich promotorzy) otrzymują bilety umożliwiające im podróż do i z Warszawy. Dla najlepiej ocenionych w rekrutacji doktorantów jest przewidziana gratyfikacja finansowa w wysokości do 1 000 złotych miesięcznie przez 9 miesięcy trwania seminarium.

Do udziału w seminarium zapraszamy antropologów, etnografów, hebraistów, historyków, historyków sztuki, jidyszystów, religioznawców, literaturoznawców, psychologów społecznych, socjologów i adeptów innych nauk przygotowujących obecnie prace doktorskie z zakresu historii i kultury Żydów polskich w krajowych instytucjach naukowo-dydaktycznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium w roku akademickim 2018/2019 proszone są o przesłanie wymienionych poniżej dokumentów na adres geop@polin.pl (w polu temat prosimy wpisać "Seminarium Doktorskie") w terminie do 30 czerwca 2018 r.:

  • Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.
  • Zaświadczenie o przyjęciu lub zaliczeniu kolejnego roku studiów doktoranckich w polskiej placówce naukowo-dydaktycznej.
  • Rekomendacja promotora pracy doktorskiej.
  • Opis i konspekt pracy doktorskiej (maks. 4 znormalizowane strony).
  • Jeden opublikowany lub przygotowany do druku tekst naukowy dotyczący tematyki seminarium (o objętości 10-30 znormalizowanych stron).
Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości 31 lipca 2018 r., a inauguracyjne spotkanie odbędzie się 17 października 2018 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Rekrutacja na seminarium doktorskie GEOP 2018/2019 - strona internetowa

Informacja prasowaPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom