poniedziałek, 11 czerwca 2018


Logo Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia
Od 9 lipca 2018 r. do 7 września 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów, którego organizatorem jest Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia. Celem konkursu jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom studiowanie w większych miastach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Organizatorzy przyznają 500 stypendiów w wysokości 5 000 zł każde.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące wymagania:
  • Ukończył dzienną szkołę ponadgimnazjalną (dla młodzieży) i zdał egzamin maturalny w 2017 roku lub 2018 roku,
  • W roku akademickim 2018/2019 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej,
  • Jest zameldowany na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców,
  • Średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2017 r. 1 260 zł.
Wnioski mogą składać osoby, które zostały przyjęte na dowolny kierunek studiów.

Strona internetowa konkursu na Stypendia dla studentów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Stypendia dla studentów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia 2018/2019 - plakat reklamujący
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom