wtorek, 12 czerwca 2018


Logo miasta Poznań
Do 30 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów na staże w poznańskich firmach. Stypendia mogą być przyznane studentom poznańskich uczelni, którzy zostaną przyjęci na staż w firmie w Poznaniu.

Zgodnie z informacjami organizatorów środki ze stypendium mogą być przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów stażu w kraju lub za granicą, w szczególności na: koszty szkolenia, podróży, utrzymania, zakwaterowania.

Stypendium przyznawane jest maksymalnie na 6 miesięcy. O wysokości stypendium decyduje Prezydent Miasta, biorąc pod uwagę dostępne środki, liczbę zgłoszeń i przedstawiony kosztorys stażu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na jego stronie internetowej.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom