czwartek, 28 czerwca 2018


Herb miasta Gdańsk
Do 31 lipca 2018 r. 15 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach trzech konkursów na stypendia dla studentów, którego organizatorem jest prezydent miasta Gdańsk. O stypendia mogą się starać mieszkańcy Gdańska zameldowani na pobyt stały co najmniej od 3 lat, którzy studiują na jednej z trójmiejskich uczelni wyższych w trybie stacjonarnym i legitymują się osiągnięciami lub pracą na rzecz.

Nabór wniosków prowadzony jest w trzech konkursach:
  • roczne stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańsk - Stypendium naukowe przyznawane studentom, którzy w swoim dorobku posiadają prace i osiągnięcia tematycznie związane z Gdańskiem lub prowadzą działalność na rzecz Gdańska, zaliczyli w terminie przynajmniej drugi rok studiów stacjonarnych i w ciągu tych lat nauki mieli średnią ocen nie niższą niż 4,9 (nabór do 15 października 2018 r.);
  • jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska na studia zagraniczne - stypendium na studia zagraniczne może otrzymać student aktualnie studiujący na jednej z trójmiejskich uczelni, który zaliczył pierwszy rok studiów i otrzymał zaproszenie lub skierowanie na studia zagraniczne (w trakcie trwania studiów stacjonarnych) albo kontynuuje naukę w szkole wyższej za granicą (nabór do 31 lipca 2018 r.);
  • jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia - stypendium za wybitne osiągnięcia jest przyznawane studentowi szkoły wyższej, który posiada znaczące osiągnięcia wykraczające tematycznie poza program nauczania szkoły wyższej, zaliczył co najmniej drugi rok studiów (nabór do 15 października 2018 r.).
Szczegółowe informacje dotyczące każdego z wymienionych konkursów można znaleźć na stronie internetowej gdansk.plPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom