wtorek, 26 czerwca 2018


fot. Markus Spiske / unsplash.com CC0 1.0W Polsce przybywa uczelni, na których mogą kształcić się specjaliści od analizy Big Data. Kierunek ten można już studiować m.in. na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Łódzkim, a od przyszłego roku akademickiego - na warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego.

Jak poinformowała PAP Akademia Leona Koźmińskiego (ALK), od nadchodzącego roku akademickiego na studiach magisterskich finanse i rachunkowość zostanie uruchomiona nowa specjalność: Big Data Analysis.

Jak informuje uczelnia w komunikacie prasowym, partnerami merytorycznymi programu studiów są amerykańskie koncerny: Microsoft, MicroStrategy, Goldman Sachs i Accenture. Każdy student będzie rozwijać swoje umiejętności pod okiem dwóch mentorów: eksperta z jednego z przedsiębiorstw i dydaktyka z uczelni. W projektach Big Data zostaną wykorzystane rzeczywiste środowiska IT partnerskich korporacji.

ALK zapowiada, że w trakcie 2-letniego kursu studenci zdobędą wiedzę ekonomiczną, wiedzę o rynkach finansowych, metodach ilościowych, modelowaniu oraz nauczą się, jak wykorzystywać różne języki programowania do celów biznesowych. Uczelnia udostępni im także potężne bazy danych, które są niezbędnym zestawem narzędzi do analizy biznesowej, tj. Bloomberg, Reuters, Orbis, EMIS, Infinancials i wiele innych.
Na utworzenie tego programu studiów w ramach kierunku z finansów i rachunkowości otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, co znacząco zwiększy atrakcyjność absolwentów na globalnym rynku pracy
– mówi cytowana w komunikacie prasowym twórczyni programu prof. Aneta Hryckiewicz.

Badacza danych uczelnia opisuje jako "współczesnego człowieka renesansu". Analizuje on duże zbiory danych, żeby wydobyć z nich informacje użyteczne do analiz marketingowych, finansowych czy też biznesowych - będąc przy tym programistą, który potrafi przetwarzać zbiory przy użyciu kodu. Jak podkreśla ALK, data scientist powinien łączyć wiedzę z kilku dziedzin: ekonomii, statystyki, matematyki, behawioryzmu, biznesu i informatyki.

Big Data można studiować w Polsce jeszcze m.in. na Politechnice Wrocławskiej, jako specjalność w ramach studiów uzupełniających z informatyki. Prowadzącymi są specjaliści z zakresu finansów, uczenia maszynowego, analitycy IT czy mediów społecznościowych - a część zajęć prowadzona jest w języku angielskim.

Specjalność z zakresu analiz finansowych w ramach studiów II stopnia z finansów i rachunkowości znaleźć można również na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Uczelnia oferuje zajęcia w ramach wszystkich obszarów finansów rynkowych, z naciskiem na ich praktyczne aspekty ilościowe. Program obejmuje także znajomość procesów analizy i tworzenia modeli finansowych.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl, PAP - Nauka w Polsce
Zdjęcie we wpisie: fot. Markus Spiske / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom