piątek, 1 czerwca 2018


Herb województwa lubuskiego
Do 15 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia motywujące i stypendia przedsiębiorcze dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendia motywujące będą przeznaczone dla studentów I roku studiów stacjonarnych. Stypendium w wysokości od 500 zł do 1 000 zł miesięcznie będzie przyznawane na okres 9 miesięcy.

Stypendia przedsiębiorcze będą mogli zaś otrzymać studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia. Stypendium w wysokość 5 000 zł będzie mogło być przeznaczone na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej.  

O stypendia będą mogli ubiegać się studenci studiujący na kierunkach z obszarów:
  • technicznych, 
  • ścisłych, 
  • ekonomicznych,
  • przyrodniczych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom