poniedziałek, 23 lipca 2018


Logo konkursu TEAM-NET od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Nawet 100 mln zł łącznie chce przeznaczyć Fundacja na rzecz Nauki Polskiej na współpracę jednostek naukowych w swoim nowym programie grantowym o nazwie TEAM-NET finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Celem programu jest przede wszystkim zachęcenie polskich jednostek naukowych i pracujących w nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej. W programie TEAM-NET będzie można sfinansować sieć współpracujących zespołów badawczych, które – dzięki środkom w wysokości do 21 mln zł – będą mogły realizować zakrojone na szeroką skalę projekty B+R o interdyscyplinarnym charakterze.
Współpraca to słowo klucz w programie TEAM-NET
– mówi dr Tomasz Poprawka, wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP.
Z naszych doświadczeń i analiz wynika, że w Polsce nie wykorzystujemy w pełni potencjału, jaki tkwi zarówno w kadrze naukowej, jak i infrastrukturze badawczej. Poprzez program TEAM-NET chcielibyśmy to zmienić
– dodaje dr Poprawka. Dlatego o finansowanie w programie TEAM-NET będą mogli się starać wnioskodawcy reprezentujący od 3 do 6 jednostek naukowych. Preferowana będzie współpraca pomiędzy jednostkami z różnych regionów kraju.
Poprzez program TEAM-NET chcemy zaktywizować jednostki zlokalizowane poza Mazowszem. To bardzo ciekawa propozycja dla mniejszych, ale ambitnych ośrodków spoza Warszawy
– mówi Tomasz Poprawka.

Grafika informacyjna o konkursie TEAM-NET od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - materiały organizatora

Aby zdobyć grant, wnioskodawca będzie musiał przygotować wspólny projekt badawczy obejmujący co najmniej dwie dziedziny nauki. Tematyka projektu powinna być także zgodna z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i uwzględniać realizację prac B+R, tak żeby efekty projektu mogły znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej. Nad realizacją projektu czuwać będzie Zespół zarządzający wraz z Komitetem Naukowo-Gospodarczym (KNG) pełniącym funkcje zarządcze i doradcze.

Projekt badawczy będzie realizowany przez co najmniej 3 do 6 zespołów zlokalizowanych w jednostkach naukowych reprezentowanych przez wnioskodawcę w okresie od 3 do 4 lat. Zespoły te kierowane będą przez wybitnych naukowców zarówno z Polski, jak i z zagranicy, wybranych w procedurze konkursowej nadzorowanej przez KNG. Do prac w tych zespołach angażowani będą – na drodze otwartych konkursów - młodzi badacze: studenci, doktoranci i młodzi doktorzy.
Rozwój kadry naukowej w sektorze B+R w Polsce to bardzo ważny element programu TEAM-NET. Chcemy, aby w jednostkach naukowych, które otrzymają grant powstawały nowe zespoły badawcze i aby w tych zespołach znalazły się miejsca dla młodych badaczy, także tych, którzy dotąd pracowali w innych ośrodkach w Polscy czy za granicą 
– mówi Tomasz Poprawka.

Każdy zespół może otrzymać finansowanie do 3,5 mln zł. Środki te będzie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia liderów i członków zespołów, stypendia, a także na koszty realizacji interdyscyplinarnego programu badawczego. Nabór wniosków do konkursu w programie TEAM-NET będzie prowadzony od 1 do 31 października 2018 r. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Strona internetowa programu TEAM-NET

Informacja prasowaPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom