czwartek, 26 lipca 2018


Architekci Innowacji - logo konkursu
Do 31 sierpnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Architekci Innowacji. Konkurs ma na celu wyłonienie i promowanie innowacyjnych projektów technologicznych; wyróżnienie i promowanie dobrych praktyk w zakresie stosowania nowych technologii lub innowacyjnych rozwiązań oraz docenienie przedsiębiorstw konsekwentnie inwestujących w innowacyjną działalność.

Zgodnie z informacjami organizatorów w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie niżej wymienione podmioty, zarejestrowane w Polsce:
  • spółki kapitałowe, tj. spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki osobowe, tj. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe i spółki komandytowo- akcyjne.
  • uczelnie publiczne lub uczelnie niepubliczne w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym,
  • fundacje w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
  • stowarzyszenia rejestrowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach,
  • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom