czwartek, 26 lipca 2018


https://www.granty-na-badania.com/2018/07/inowrocaw-stypendia-dla-studentow.html
Do 5 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach XVI edycji konkursu prezydenta miasta Inowrocław na stypendia dla studentów. Stypendia na rok akademicki 2018/2019 będą przyznane osobom, które rozpoczynają studia dzienne i wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami naukowymi w dotychczasowej edukacji, a jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Zgodnie z informacjami organizatorów o przyznanie stypendium mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne:
  • na stałe zamieszkują na terenie miasta Inowrocławia;
  • nie przekroczyły 25. roku życia;
  • średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, którego wysokość ogłasza Prezes Rady Ministrów w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski (w 2018 r. - 1 680 zł).
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom