środa, 25 lipca 2018


Rocznik Ziem Zachodnich - logo
Do 15 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na napisanie artykułów do Rocznika Ziem Zachodnich. Konkurs adresowany jest do osób, które posiadają przynajmniej tytuł magistra i nie ukończyły 35. roku życia. Pula nagród w konkursie wynosi 4 000 zł.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I nagroda - 2 000 zł;
  • II nagroda - 1 000 zł;
  • III nagroda - 1 000 zł.
Czasopismo naukowe Rocznik Ziem Zachodnich jest rocznikiem wydawanym online przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, począwszy od 2017 roku. Funkcję redaktora naczelnego pełni w nim prof. Grzegorz Strauchold. Czasopismo jest miejscem prezentacji wieloaspektowych badań naukowych poświęconych przeszłości i współczesności ziem przyłączonych do Polski po II wojnie światowej oraz przestrzenią do dyskusji naukowej na ten temat.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom