czwartek, 5 lipca 2018


fot. NeONBRAND / unsplash.com CC0 1.0
Do 15 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej w roku akademickim 2017/2018. 

Zgodnie z informacjami organizatorów celem konkursu jest:
  • Stworzenie zachęty moralnej i materialnej do podejmowania ambitnych prac dyplomowych o profilu mechanicznym, na wszystkich typach polskich uczelni technicznych.
  • Zainteresowanie tematyką przydatną dla szeroko rozumianej gospodarki narodowej wśród dyplomantów - autorów, charakteryzujących się innowacyjnością, nowoczesnym warsztatem inżynierskiej pracy, w tym głównie w zakresie najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz atrakcyjną formą edytorską.
  • Propagowanie wśród młodzieży akademickiej działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
  • Promowanie szczególnie uzdolnionych absolwentów uczelni technicznych.
  • Upowszechnienie wśród promotorów preferowania innowacyjnych, ambitnych prac dyplomowych, w tym mogących być użytecznymi dla gospodarki narodowej.
Konkurs adresowany jest do:
  • dyplomantów studiów I stopnia (inżynierskich) i II stopnia (magisterskich) wydziałów mechanicznych oraz innych wydziałów prowadzących studia o profilu mechanicznym na politechnikach i w innych publicznych wyższych szkołach technicznych, w których wykonywane są prace dyplomowe z dyscyplin Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Mechanika, a także dyscyplin pokrewnych,
  • promotorów prac dyplomowych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. NeONBRAND / unsplash.com CC0 1.0  Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom