środa, 25 lipca 2018


fot. 85Fifeteen / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 sierpnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. MSZ jest szczególnie zainteresowane zatrudnieniem osób posiadających wykształcenie o profilu prawniczym, ekonomicznym lub zarządczym oraz doświadczenie zawodowe w ww. obszarach, jak również osób posiadających znajomość rzadkich języków obcych zgodnych z potrzebami służby zagranicznej. Osoby zakwalifikowane na aplikację zostaną zatrudnione w MSZ na czas określony 1 roku; oferowane wynagrodzenie wynosi: ok. 3 747 zł brutto.

Do konkursu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają następujące wymagania:
  • obywatelstwo polskie;
  • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;
  • znajomość dwóch języków obcych na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań w służbie zagranicznej (C1);
  • dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego ogłoszeniu, które znajduje się na stronie internetowej organizatora.Zdjęcie we wpisie: fot. 85Fifeteenunsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom