wtorek, 10 lipca 2018


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 31 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków w ramach finansowania w 2019 roku inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki) oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu https://osf.opi.org.pl.

Przy sporządzaniu wniosków należy przestrzegać zasad, które zostały zawarte w następujących dokumentach:
Przy składaniu wniosków MNiSW zwraca uwagę, że:
w związku z nowelizacją rozporządzenia dotyczącego inwestycji, wnioski, które zaczęli Państwo wypełniać w systemie OSF przed zmianą rozporządzenia, ze względów technicznych, nie będą mogły być wysłane do MNiSW. W celu wysłania wniosku należy przenieść dane do nowoutworzonego.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom