piątek, 20 lipca 2018


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 31 lipca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II naboru do Programu Lektorzy. Celem konkursu jest przyznanie stypendiów dla lektorów języka polskiego i skierowanie ich zagranicznych ośrodków akademickich w Indiach, Kirgizji, Mołdawii, Mongolii i Rosji na rok akademicki 2018/2019.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać  się obywatele polscy, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:
  • posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej (lub neofilologii) lub spełniają łącznie dwa inne warunki: posiadają tytuł zawodowy magistra dowolnego kierunku studiów humanistycznych i mają minimum 5-letnie doświadczenie w pracy jako lektor języka polskiego jako obcego,
  • mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego lub mają min. 5-letnie doświadczenie w pracy jako lektor języka polskiego jako obcego (w tym min. 1 rok poza Polską),
  • posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
  • znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju, do którego zamierzają wyjechać.
Zgodnie z informacjami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach Programu lektor – stypendysta NAWA:
  •  przygotowuje i prowadzi kursy języka polskiego jako obcego;
  • przygotowuje i prowadzi zajęcia związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce – jej kulturze i historii (w uzgodnieniu z uczelnią przyjmującą);
  • utrzymuje kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi, instytucjami kultury oraz przedstawicielami biznesu i innymi podmiotami, by proponować uczestnikom prowadzonych zajęć jak najszerszą i najbardziej atrakcyjną ofertę działań umożliwiających poznanie Polski i polszczyzny
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom