piątek, 13 lipca 2018


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 14 sierpnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu stypendialnego dla Polonii na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Celem programu jest poprawa znajomości języka polskiego oraz poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych trzeciego stopnia na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce. Wysokość stypendium wynosi 2 200 zł miesięcznie.

Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach programu finansowane będą stypendia wypłacane za pośrednictwem uczelni studentom zakwalifikowanym do udziału w programie. Stypendia przyznawane są na regulaminowy okres trwania studiów, na 12 miesięcy w danym roku akademickim.

O przyznanie stypendium NAWA w ramach programu mogą ubiegać się osoby, które posiadają Kartę
Polaka lub udokumentowane polskie pochodzenie (narodowość polską) w myśl art. 5 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. 2018 poz. 609) oraz nie posiadają polskiego obywatelstwa ani
zgody na pobyt stały na terytorium RP, a także są obywatelami jednego z niżej wymienionych państw:
 • Białorusi, 
 • Ukrainy, 
 • Bułgarii, 
 • Czech, 
 • Chorwacji, 
 • Macedonii, 
 • Mołdawii, 
 • Litwy, 
 • Łotwy, 
 • Estonii, 
 • Rumunii,
 • Serbii, 
 • Słowacji, 
 • Węgier, 
 • Albanii, 
 • Armenii, 
 • Azerbejdżanu, 
 • Gruzji, 
 • Kazachstanu, 
 • Kirgistanu, 
 • Rosji,
 • Uzbekistanu, 
 • Tadżykistanu, 
 • Turkmenistanu, 
 • państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom