czwartek, 19 lipca 2018


Polish Institute of Advenced Studies - logo
Do 30 października 2018 r. trwa nabór kandydatów na stypendia Polish Institute of Advenced Studies na 5-cio lub 10-cio miesięczne rezydencje naukowe. Konkurs adresowany jest do zagranicznych młodych i doświadczonych naukowców, którzy chcą pracować badawczo w Polsce.

Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu przyznanych zostanie dwanaście stypendiów - cztery dla młodych naukowców i osiem dla doświadczonych naukowców. 

Przez młodych naukowców rozumiane są osoby, które uzyskały stopień doktora w ciągu ostatnich dziesięciu lat i mają co najmniej trzy ostatnie lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych.

Przez doświadczonych naukowców rozumiane są osoby, które mają co najmniej dziesięć lat doświadczenia od zostania doktorem.

Strona internetowa konkursu PIASt na nabór stypendiów
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom