środa, 18 lipca 2018


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 14 sierpnia 2018 r. do 12 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach strategicznych programów badawczych dla gospodarki - Łódzkie w dobrym zdrowiu. Wnioski w ramach konkurs mogą składać konsorcja składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze, które dotyczą następujących zagadnień (szczegółowy zakres tematyczny):
 • Opracowanie rozwiązań poprawiających skuteczność profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób istotnych z punktu widzenia aktywnego i zdrowego procesu starzenia się.
 • Opracowanie leków i wyrobów medycznych zwiększających szanse obywateli na aktywne i zdrowe starzenie się.
 • Stworzenie i rozwój narzędzi informatycznych, w szczególności opartych o big data, wspomagających profilaktykę, diagnostykę, leczenie i rehabilitację w celu zapewnienia aktywnego i zdrowego procesu starzenia się obywateli.
 • Okołomedyczne rozwiązania technologiczne poprawiające jakość i stan zdrowia osób w procesie starzenia się oraz zapewniających aktywny i zdrowy proces starzenia się.
Poziom dofinansowania: 
 • dla przedsiębiorstw:  
  • dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych, 
  • dla średniego przedsiębiorcy: 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych, 
  • dla dużego przedsiębiorcy: 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych; 
 • dla jednostek naukowych – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki). 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 4 mln zł.
Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom