piątek, 6 lipca 2018


fot. Piron Guillaume / unsplash.com CC0 1.0
Do 14 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów kierunku lekarskiego. Laureat konkursu oprócz stypendium będzie miał zagwarantowaną pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Wysokość stypendium wynosi 2 000 zł miesięcznie.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium będzie przyznane na okres 9 miesięcy każdego roku akademickiego (od 1 października do 30 czerwca).

Stypendium może otrzymać student od III roku studiów, który spełnia następujące warunki:
  • jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim,          
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,      
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w okresie na który ubiega się o przyznanie stypendium.          
  • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu niezwłocznie po zakończeniu kształcenia i uzyskaniu tytułu specjalisty.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w Uchwale nr 126/820/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2018 r.


Zdjęcie we wpisie: fot. Piron Guillaume unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom