poniedziałek, 2 lipca 2018


Fundacja Prawo do Pomocy - logo
Do 15 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów prawa na rok akademicki 2018/2019, którego organizatorem jest Fundacja Prawo do Pomocy. Konkurs skierowany jest do studentów prawa, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium w wysokości 380 zł miesięcznie przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego - od października do lipca.

Zgodnie z regulaminem konkursu stypendia mogą być przyznane:
  • absolwentom, którzy podjęli starania o rozpoczęcie studiów prawniczych;
  • studentom prawa lub osobom, które zostały przyjęte na studia na kierunku prawo;
  • osobom, które podjęły starania o kontynuowanie studiów prawniczych przerwanych z przyczyn losowych lub zdrowotnych;
  • absolwentom studiów prawniczych, którzy podjęli starania o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu prawniczego, w szczególności zawodu adwokata lub radcy prawnego.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom