wtorek, 17 lipca 2018


Instytut Zachodni - logo
Do 30 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu na Stypendium Instytutu Zachodniego na realizację badań naukowych w zakresie historii Polski w latach 1939-1945. Konkurs adresowany jest do pracowników naukowy zatrudnionych w jednostce naukowej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający udokumentowany dorobek naukowy oraz prowadzący lub zamierzający prowadzić badania naukowe z zakresu historii Polski w okresie II wojny światowej. 

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium przyznaje się na okres od 2 do 6 miesięcy. Stypendium jest realizowane na terenie Polski; badań za granicą Instytut Zachodni nie finansuje.

Stypendysta otrzymuje miesięcznie kwotę 1 200 euro (w przeliczeniu na złote, zgodnie z aktualnym kursem). Nie wypłaca się dodatkowych świadczeń (np. zwrot kosztów podróży).

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom