środa, 25 lipca 2018


http://www.granty-na-badania.com/2017/12/gowin-morawiecki-jako-premier-to-dobra.html

Jak co roku prezes Rady Ministrów przyznał nagrody wybitnym naukowcom i artystom. Wśród laureatów tegorocznych 44 nagród są m.in. prof. Maria Korytowska, prof. Piotr Ponikowski, prof. Bogusz Salwinski oraz zespół prof. Agnieszki Słowik i prof. Tadeusza Popiela.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowe lub artystyczne, w tym wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, trafią do sześciorga profesorów. W tym gronie jest prof. Ewa Górecka, której badania dotyczą chemii i fizyki ciekłych kryształów. Laureatka była m.in. jedną z osób, które odkryły antyferroelektryczny ciekły kryształ. Uzyskane wyniki otwierają perspektywy potencjalnych zastosowań w zakresie przestrajalnych metamateriałów optycznych oraz urządzeń przechowujących informację.

Laureatką została także prof. Maria Korytowska, autorka publikacji z zakresu szeroko rozumianej humanistyki literackiej i kulturowej, mitokrytyki (badań literackich związanych z mitologią) czy historii idei oraz komparatystyki.

Nagrodę otrzyma też prof. Wojciech Janusz Kucharz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich matematyków na świecie. Jego oryginalne metody badawczych, dokonały przełomu w badaniach topologii rzeczywistych rozmaitości algebraicznych - napisano w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej KPRM.

Kolejnym nagrodzonym jest prof. Piotr Ponikowski, którego badania dotyczą problemu niewydolności serca. Naukowiec znalazł się na liście Rankingu Thomson Reuters Ranking "The World`s Most Influential Scientific Minds" - najczęściej cytowanych naukowców na świecie w roku 2016, 2017.

Premier docenił też pracę prof. Bogusza Salwińskiego - projektanta i realizatora pomników – kommemorytatywnej sztuki monumentalnej utrwalającej w pamięci kolejnych pokoleń Polaków przełomowe dla dziejów narodu wydarzenia historyczne i odgrywającej istotną funkcję w aranżowaniu przestrzeni publicznej.

W gronie laureatów znalazł się też prof. Zdzisław Wąsik. Jego dorobek naukowy obejmuje rozprawy z dziedziny typologii składni języków indoeuropejskich, zajmuje się epistemologią językoznawstwa, problematyką znaku i znaczenia w naturze i kulturze.

W kategorii osiągnięć naukowo-technicznych pierwsza nagroda trafi do prof. Agnieszki Słowik i prof. Tadeusza Popiela za Małopolski program leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej.

Druga nagroda przypadła zespołowi prof. Andrzeja Dziecha za Integralny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim INDECT.

Trzecią nagrodę otrzyma zaś dr Mateusz Puślecki z zespołem za Program ECMO dla WIELKOPOLSKI. ECMO to techniki mechanicznego wspomagania krążenia, pozwalające na czasowe zastąpienie funkcji układu oddechowego lub krążenia i oddechowego pacjentów w stanach krytycznych.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznano też dziesięciu osobom za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, a także 25 doktorom za rozprawy doktorskie.

Szczegóły dot. nagród na stronie kancelarii premiera.

Zdjęcie we wpisie: fot. P. Tracz Public domain
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom