środa, 29 sierpnia 2018


BiodivERsA - logo
Od października 2018 r. do listopada 2018 r.  planowany jest nabór wniosków w ramach konkursu na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu pt. "Biodiversity and its influence on animal, human and planet health.

W konkursie planowany jest udział następujących krajów:
 • Austria, 
 • Belgia,
 • Brazylia, 
 • Bułgaria, 
 • Estonia,  
 • Francja, 
 • Hiszpania,  
 • Irlandia, 
 • Kanada, 
 • Litwa, 
 • Niemcy, 
 • Norwegia, 
 • Polska, 
 • Rumunia, 
 • Słowacja, 
 • Szwajcaria, 
 • Szwecja, 
 • Turcja.
Finansowanie mogą uzyskać grupy badawcze, które składają się z co najmniej trzech zespołów badawczych, pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej biodiversa.org.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom