piątek, 10 sierpnia 2018


Logo konkursu Medi@stery
Do 20 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach piątej edycji ogólnopolskiego konkursu Medi@stery na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach. Do konkursu można zgłaszać prace napisane w języku w polskim na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można prace obronione w ciągu dwóch ostatnich lat poprzedzające rok ogłoszenia konkursu. Każda uczelnia wyższa może zgłosić w jednej edycji konkursu do pięciu prac magisterskich.

Organizatorzy konkursu przygotowali dla autorów najlepszych prac następujące nagrody:
  • I miejsce - dyplom, opublikowanie utworu drukiem przez organizatora na własny koszt, przekazanie 10 egzemplarzy wydrukowanego utworu, nagrody rzeczowe, roczne członkostwo Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej;
  • II miejsce - dyplom, opublikowanie fragmentów utworu w interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym "Media Biznes Kultura", przekazanie 2 egzemplarzy czasopisma naukowego „Media Biznes Kultura” z wydrukowanym utworem;
  • III miejsce - dyplom, opublikowanie fragmentów utworu w interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym "Media Biznes Kultura", przekazanie 2 egzemplarzy czasopisma naukowego „Media Biznes Kultura” z wydrukowanym utworem.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom